Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Pomiary elektryczne

Przeprowadzanie pomiaru elektrycznegoW budynkach mieszkalnych przeprowadza się kilka podstawowych pomiarów, do których należą również pomiary elektryczne. Najpierw jednak należy zweryfikować prawidłowość wykonania instalacji elektryczne oraz tego, czy we właściwy sposób przyłączone zostały urządzenia. Warto sprawdzić, czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci, związanych np. z odległościami od urządzeń wydzielających ciepło lub w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Należy skontrolować również, czy nie występują żadne widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz w jakim stanie są przewody i połączenia. Dokładniejszy przegląd obejmuje upewnienie się co do skuteczności ochrony przewodów przed spięciem, ochrony przeciwpożarowej, działania wyłączników różnicowo-prądowych.

Kiedy należy przeprowadzić pomiary?

Wszystkie czynności pomiarowe i zakres wykonywanych prac są związane bezpośrednio ze specyfiką instalacji, miejscem jej montażu, charakterystyką obiektu oraz rodzajem przyłączonych do niej urządzeń. Przeprowadzane przez nas przeglądy regulowane są przepisami. Pierwszy wykonywany jest przed przekazaniem obiektu do eksploatacji, kolejne zaś następują raz na 5 lat w przypadku budynku mieszkalnego. Przegląd wskazany jest również, gdy wystąpią sytuacje mogące mieć wpływ na stan sieci i instalacji, takie jak bardzo silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powódź czy czasowe oddziaływanie ognia i bardzo wysokich temperatur. Nawet co roku należy sprawdzać stan instalacji w miejscach pracy i pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, w przypadku obiektów komunalnych, terenów budowy oraz miejsc, gdzie używany jest sprzęt przenośny.